Vad slags män söker ukrainska kvinnor på internationella dejtingsajter?

I merparten av annonser från ukrainska kvinnor, som beslutat att börja söka män på internationella dejtingsajter, vimlar det av följande rubriker: ”Jag söker en värdig man för att bilda familj”. Man kan räkna upp förtjänster hos en förmodad idealman i det oändiga, men vårt mål är att framhäva de mest spridda önskemålen av ukrainska kvinnor till svenskar, som är deras potentiella mankandidater.

ruseswomwn

Alltså föredrar ukrainska kvinnor först och främst sådana män, vars information de lätt kan analysera och bedöma. Vi menar uppgifter om deras ålder, kroppsbyggnad, växt, nationalitet, utbildningsnivå, vanor etc. Förresten ägnar vissa av dem ingen särskild uppmärksamhet åt din utbildningsnivå, men för andra är det här kriteriet viktigt. Därvid ställer de nästan alltid inga krav på kandidaters utseende.

Ukrainska kvinnor tycker att en man ska inte absolut vara skön och vinnande. Det är tillräckligt för honom med att vara intressant.

Hennes partners ekonomiska och sociala ställning har en stor betydelse, när en kvinna söker en man för ett lyckligt äktenskap. Kvinnor blir gärna bekanta med svenskar, som tillhör åtminstone medelklassen. Men även här finns undantag. Vissa tjejer skräms inte med utsikter om att bilda samlevnad från ingenting, vilket är säregenheten i den postsovjetiska mentaliteten.

Fler Artiklar:

Varför gifter sig svenska män allt oftare med ukrainska tjejer

Hur kan en svensk man bli bekant med ukrainska tjejer

Du har tagit med sig din ukrainska brud till Sverige. Vad ska du förbereda dig för?

För många sökande är din intressekrets viktig. I sina informationsenkäter berättar de om sina intressen, som om de uppmanar dig att värdesätta dem och i bästa fall dela dem. Till exempel, uppger vissa tjejer att de gillar husdjur, är mycket intresserade av fotografering, danser, fitness och svaga för teater, musik eller filmer. De förväntar sig att du kommer åtminstone att visa förståelse för deras passioner.

Ett annat ämne som vi ska ta hänsyn till är religion. Om du åtminstone ytligt har bekantat dig med Ukrainas historia, måste du veta att alla konfessioner under lång tid hade varit förbjudna där. När perestrojka kom, upphörde förföljelserna av troende, men makten själv har också förändrats, vilket i sin tur har ändrat inställningen till den här uteslutande personliga frågan.

ukrainskakvinor

I det här skedet dominerar den ortodoxa tron i det här landet. Vissa unga tjejer, som har växt upp i ortodoxa familjer, uppger i sina enkäter att de kategoriskt avstår från religionsbyte. Om resultaten på din testning visar att du och en sådan tjej passar varandra kan du förbereda dig till umgänget med henne förutsatt att du inte vill gå i gamla hjulspår.

Du får inte initiera diskusionen om det här ämnet. Om ni förstår, att ni gillar varandra och har en liknande inställning till livet, börjar du i sinom tid diskutera objektivt den här frågan ifall den har stor betydelse för er.

Som framgår av det tidigare sagda kan man notera villighet för kompromisslösningar bland de viktigaste förtjänsterna hos svenska brudgummar enligt ukrainska brudars uppfattning. Det innebär att ukrainska brudar är mest toleranta och attraktiva fruar. Det enda som behövs av dig är att anstränga dig lite för att fasettera den här ädelstenen.

Tidigare Artiklar | Nästa Artiklar